Spring til indhold

Udviklingsplan 2019

Udviklingsplan 2019

Stolbro Bylaug afholdt 20. februar 2019 fællesspisning med efterfølgende revision af udviklingsplanen.
Planen er senest opdateret januar 2022.

Udviklingsplan for Stolbro/Stolbrolykke

Vores ambition er at Stolbro skal vedblive at være en god by at bo i.

Kodeord er fællesskab – sammenhold – mangfoldighed – rummelighed og initiativ.

Landsbyen skal ikke være et vækstområde. Forandringer skal ske i takt med tiden og samfundsudviklingen under hensyntagen til, at Stolbro bevarer sit præg af landsby.

Stolbro skal være en familievenlig by, der kan tiltrække ressourcestærke familier. Blandet beboelse og erhverv giver en dynamisk og levende by.

Aktivitetsniveauet er – og skal være – højt, båret af engagement og frivilligt arbejde. Alle aldersgrupper skal tilgodeses og inddrages, så vi kan videreføre det gode fællesskab og sammenhold.

Aktiviteterne i Stolbro har en grundstamme af foreningsliv og blivende traditioner:

 • Jagtforeningen har haft 75 års jubilæum og disponerer over egen jagthytte.
 • 2 strikkeklubber og en vinterbadeklub.
 • Inklusion af nye tilflyttere.

Stolbro Bylaug tilrettelægger aktiviteter, hvoraf nogle er blevet traditioner, mens andre vil ændre indhold over tid.

I dag er der:

 • Årlig sommerfest, og til Sct. Hans er der bål på grillpladsen ved ’Æ hav’.
 • Fællesspisning 2-3 gange om året, herunder grill-arrangement i maj måned.
 • Aktivitetsdag med diverse reparationer, opsætning af badebro, rengøring og vedligeholdelse af bål- og strandplads og opsamling af affald langs veje, stier og strand.
 • Op mod jul er der juletræstænding – og senere julestue med julemand og godteposer.
 • Efter nytår indbyder Bylauget til nytårsbrunch.
 • I februar afholdes generalforsamling med fællesspisning.
 • I august afholdes traktor/plæneklipper/cykelringridning.
 • I efteråret afholdes en temafest.

Der er desuden faciliteter til planlagte eller spontane arrangementer – private eller i fællesskab med andre fra landsbyen.

 • Skippersminde, et lille strandhus ejet af Bylauget, kan lejes til mindre arrangementer.
 • Petanquebanen og legepladsen kan frit benyttes af børn i selskab med voksne.
 • Markveje og stisystemet giver rig adgang til motion eller ture med madkurv.
 • Strand og hav er frit til rådighed for badning, sejlads eller hyggeeftermiddag med børn, der fisker krabber og grillplads.

Flere beboere i Stolbro stiller velvilligt lokaler og faciliteter til rådighed. Dermed kan aktiviteterne foregå forskellige steder, så man ikke bliver mæt af at mødes samme sted i de samme rammer.

Vision

– herunder tanker og idéer vi kan vælge at satse på over de næste år

Ovenstående ramme for Stolbros virke og udvikling vil fortsat være gældende. Ud fra den ramme udvikles idéer, iværksættes aktiviteter og defineres nye mål, så Stolbro fortsat vil være et godt sted at bo for både unge, børnefamilier og ældre.

Følgende idéer/forslag/tanker er bragt på bane:

Åbne forslag

 • Cykelsti med gode lysforhold mellem Stolbro og Dyndved.
 • Øget trafiksikkerhed: F.eks. ’legende børn-skilt’ / besøg af fotovogn.
 • Etablering af mere effektiv byport-øst / færre store sten helt tæt ved vejen.
 • Vedligehold af legeplads i forbindelse med strand- og byrensning.
 • Fælles årligt loppemarked evt. i telt på ringriderpladsen.
  • Holdes hos Jørn Anders og kommer på aktivitetskalenderen.
 • Infotavle nær bænk ved ’bystenen’ med info om stisystemer m.m.

Strategi

Stolbro Bylaug vil i samarbejde med beboerne i Stolbro/Stolbrolykke arbejde ud fra ovenstående tanker, idéer og forslag.

Etablering af cykelsti fra Stolbro til Dyndved med godt lys er fortsat prioriteret højt.

Forslag, der koster penge eller kræver en relativ stor arbejdsindsats, vil indgå i Bylaugets overvejelser under hensyntagen til økonomi og ressourcer.

Forslag til diverse aktiviteter kan indgå i aktivitetsplanen eller blive gennemført ved at beboere tager ejerskab til aktiviteten og tilrettelægger arrangementet.

Vi vil holde det nuværende niveau for byforskønnelsesprojekter.

 

Igangværende projekter

 • Etablering af ny badebro ved Stolbro Hav. Tovholder er Dan Christensen og Anders Thomsen.
  Vi har i Stolbro længe haft en badebro. Den benyttes flittigt af både landsbyens beboere, men også folk fra de omkringliggende byer.
  Broen er gennem tiden opbygget og restaureret af flere omgange, af os selv.
  Den er nu noget slidt, og denne gang ønsker vi en ny, professionelt udført ”standard-bro”.

Gennemførte forslag siden 2015

 • Bedre vedligehold af vej til Dyndved, så høje kanter og dybe huller udbedres hurtigere.
 • Bedre P-plads ved grillplads, evt. med båse af gl. telefonpæle.
 • Etablering af flere bænke/borde langs det nye stisystem og på vores to veje til æ hav.
 • Gynge i skoven ved grillplads.
 • Flere frugttræer og udskiftning af dårlige frugttræer.
 • Renovering af Skippersminde, herunder nyt tag.
 • Indkøb af projektor med lyd og lærred.
 • Idé-udveksling/samarbejde med andre bylaug.
  • Foregår i kommunalt regi og sammen med bylaugene i gl. Nordborg kommune.
 • Dele arrangementer med nabo-bylaug, der hvor det giver mening.
 • Rundboldkamp mod Dyndved eller petanque-dyst.
  • Årligt arrangement ved Stolbro/Dyndved på skift.

Afviste forslag

 • Indretning af fitnes/motionsrum/’ungdomsklub’.
  • Nedstemt ved afstemning april 2016.