Stolbro & Stolbrolykke Bylaug

Medlemskab

Deltagelse i aktiviteter/arrangementer, forudsætter

medlemskab af Stolbro/Stolbrolykke Bylaug.

Medlemskab koster 25,- kr. pr. person/år.

Indbetaling kan ske til én af bestyrelsesmedlemmerne eller

i Sydbank på Reg.nr. 8013, kontonr. 0119011.

Som det fremgår af vedtægterne skal arrangementer så vidt muligt hvile

i sig selv. Dette betyder at der ved arrangementer kan blive tale om en

egenbetaling.