Spring til indhold

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Stolbro og Stolbrolykke bylaug

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan foreningen (bestyrelsen) håndterer personoplysninger om vores medlemmer og andre interessenter. Vi tager vores ansvar for beskyttelse af personoplysninger alvorligt og overholder de relevante databeskyttelseslove og -regler, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Indsamling og brug af personoplysninger

Vi indsamler og behandler navne- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse) på vores medlemmer. Formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne er at kunne administrere medlemskab, kommunikere med vores medlemmer samt invitere til arrangementer.

Vi behandler også personoplysninger om andre interessenter, som vi samarbejder med i forbindelse med vores aktiviteter, fx samarbejdspartnere og sponsorer. Disse personoplysninger indsamles og behandles kun til det formål, som de er indsamlet til.

Vi anvender e-mail til kommunikation med vores medlemmer og vi opfordrer til at bruge en sikker e-mailadresse. Vi anvender services fra Google, herunder Gmail og Kontakter til at administrere kommunikation og dokumenter. Derudover anvender vi NemTilmeld som vores system til medlemsadministration og tilmelding til arrangementer.

Beskyttelse af personoplysninger

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. Kun de personer, der har brug for adgang til personoplysningerne i forbindelse med deres arbejde, har adgang til dem.

Deling af personoplysninger

Vi deler ikke personoplysninger med tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven eller på grund af en retlig afgørelse. Vi kan også dele personoplysninger med andre foreninger, som vi samarbejder med i forbindelse med vores aktiviteter, men kun i det omfang det er nødvendigt for at kunne administrere samarbejdet.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er indsamlet til, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige, sørger vi for at slette dem på en sikker måde.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger og bede om, at de rettes eller slettes, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige. Du har også ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på samtykke.

Hvis du ønsker at udøve dine ret til at anmode om adgang til, rettelse eller sletning af dine personoplysninger, eller til at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os på bestyrelsen@stolbro.infoland.dk. Vi vil behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -regler.

Hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik eller gældende databeskyttelseslove og -regler, kan du klage til tilsynsmyndigheden på dette område.

Denne persondatapolitik træder i kraft den 1/5 2023.