Spring til indhold

Udviklingsplan 2010

Vores ambition er at gøre Stolbro til ’en god by at bo i’.

Kodeord er ’fællesskab’– ’sammenhold’ – ’mangfoldighed’ – ’rummelighed’ og ’initiativ’.

Landsbyen skal ikke være et vækstområde – forandringer skal ske i takt med tiden og samfundsudviklingen under hensyntagen til, at Stolbro bevarer sit præg af landsby.

Aktivitetsniveauet er – og skal være – højt, båret af engagement og frivilligt arbejde.

Flere beboere i Stolbro stiller velvilligt lokaler til rådighed. Dermed kan aktiviteterne foregå forskellige steder, så man ikke bliver mæt af at mødes samme sted i de samme rammer.

Aktiviteterne i Stolbro har en grundstamme af foreningsliv og blivende traditioner.

–          Jagtforeningen har haft 70 års jubilæum og disponerer over egen jagthytte.

–          Hvert år holdes sommerfest, og til Sct. Hans er der bål på bålpladsen ved ’æ hav’.

Stolbro Bylaug tilrettelægger aktiviteter, hvoraf nogle er blevet traditioner, mens andre vil ændre indhold over tid. I dag er der:

–          fællesspisning 3-4 gange om året

–          aktivitetsdag med diverse reparationer, opsætning af badebro, rengøring og vedligeholdelse af bål- og strandplads, opsamling af affald langs vej, strand og stier – og grill-pølser som belønning.

–          op mod jul er der opsætning af juletræ, julefrokost med det hele – og senere julestue med julemand og godteposer.

–          forår og sommer byder på cykeltur/cykelklub og traktorringridning

–          efterår og vinter er der fredagsklub med diverse emner og fastelavnsfest for børn

Der er desuden faciliteter til planlagte eller spontane arrangementer – private eller i fællesskab med andre fra landsbyen.

–          Skippersminde – et lille strandhus, der er ejet af bylauget, kan lejes for et beskedent beløb.

–          Petanque banen med legeplads er altid åben og kan frit benyttes.

–          Markveje og stisystemet giver rig adgang til motion eller ture med madkurv.

–          Strand og hav er frit til rådighed for badning, sejlads eller hyggeeftermiddag med børn, der fisker krabber.

Vision

– herunder tanker og idéer vi kan vælge at satse på over de næste år

 

Stolbro Bylaug afholdt en inspirationsaften med henblik på at samle tanker og idéer.

Der var enighed om, at Stolbro skal fastholde målet om at være et godt sted at bo for både unge, børnefamilier og ældre.

 

Følgende idéer/forslag/tanker blev bragt på bane:

 

–          cykelsti med gode lysforhold mellem Stolbro og Dyndved

–          øget trafiksikkerhed

–          ændring af byporte med henblik på at sænke farten

–          etablering af boldbane/naturlegeplads

–          udbygning af stisystemet

–          udvidelse af P-plads ved bålplads

–          gadelys om natten i weekend

–          indretning af fitnes/motionsrum

–          indkøb af projektor med lyd og lærred

–          indkøb af festtelt

–          fortsat indsats mod slum

–          familievenlig by, der kan tiltrække ressourcestærke familier

–          fortsat blandet beboelse og erhverv af hensyn til dynamikken

–          inddrage børn og unge, så de kan videreføre fællesskab og sammenhold

–          fortsætte det gode vi har og fastholde aktivitetsniveauet

–          etablering af et par lækre ældreboliger med udsigt til æ hav

Strategi

 

–          etablering af cykelsti fra Stolbro til Dyndved

–          øget trafiksikkerhed/evt. ændring af byporte

–          udvidelse af P-plads ved bålplads

–          færdiggørelse af igangværende projekter

–          boldbane

–          projektor med lyd og lærred

–          festtelt

–          opretholde byen pæn og ren, fortsat indsats for at undgå slum

–          overveje ældreboliger

–          opretholde aktivitetsniveauet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *