Kategoriarkiv: Privat Nyhed

Trafiksikkerhed- UDPEG FARLIGE STEDER

Sønderborg kommune vil reducere antallet af uheld og forbedre trygheden på vej- og stinettet!
 
I denne forbindelse forsøger vi at kortlægge, om der er steder i kommunen,
hvor det er farligt eller utrygt at færdes.
 
I kan som lokalråd hjælpe os med at udpege de problematiske steder, og være med til at gøre vores kommune til et mere sikkert sted at færdes ved at gå ind på hjemmesiden: http://bhv-k540.cbkort.dk
og udpege de kryds og/eller strækninger i kommunen, som I finder farlige eller utrygge.

Fredagsklub!

Hej,

Husk nu fredagsklub den 24 okt. med ølsmagning.

Fredagsklub den 7 nov. er flyttet til den 14 nov.
Da vil Tine og Morten fortælle om der rejse fra Rusland til Indien via Kina.

Døren åbner kl 19.00 og arrangementet starter kl 19.30

Husk åben Stald-arrangement Søndag, 6. juli, kl. 10 til kl. 14

Åben svinestald Stevningnorvej 19 hos Jens Peter og Peter Christiansen.

Stalden er på 1600 m2 og bygget i 2007 og består af både klimastald(smågrisestald) og slagtesvinestald. Der er ca. 1300 smågrise i stalden, de kommer ind i klimastalden når de er 30 dage gamle og vejer ca. 8,5 kg. Efter 50 dage vejer de 32 kg., så er de klar til slagtesvinestalden. Der er plads til 750 slagtesvin, de har en tilvækst på 850 g. dagligt. Efter 84 dage skal de på slagteriet, da vejer de ca. 103 kg.  

Åben stald på Kragrøi I/S  Lillemadevej 9 Stolbrolykke hos Søren, Hans og Bodil.

I vinter var vi i gang med et byggeri der var færdig 14 april 08.Det er en stald til 150 køer med  2 malkerobotter, hvor køerne selv går ind og bliver malket. Og et fuldautomatisk foderanlæg der fodre 6 gange i døgnet. Køerne ligger i sand i sengebåse. Køerne giver i snit 32 l. mælk pr. ko om dagen, og dem der giver mest giver 55 l. pr. dag. De bliver malket i snit 2,7 gange i døgnet. Køerne vejer i snit 650 kg. Køerne kælver året rundt for at vi kan udnytte malkerobotterne mest mulig.  

Sankt Hansfest d. 23 Juni.

Bålet tændes som sædvanligt kl. 21.

Hvis det holder tørvejr, så tændes grillen omkring kl. 18, medbring din aftensmad og din nabo og nyd din mad i godt selskab. Der kan købes øl og sodavand. Pølser kan købes fra omkring kl. 20.