Kommentarer

 1. Dan siger:

  Referat fra generalforsamlingen den 2-2-2011
  Stolbro/Stolbrolykke Bylaug.

  Generalforsamlingen er afholdt jvf punkterne fra udsendte dagsorden.

  1)
  Formanden bød velkommen til de ca 40-45 fremmødte personer, Helga blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og blev valgt.
  Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.
  Ellen og Birgit blev valgt som stemmetællere.

  2)
  Formanden påbegyndte sin beretning om aktiviteter m.m. fra året der gik, men gjorde dog lige forsamlingen opmærksom på at det er den 7 generalforsamling der afholdes det kan vi godt være lidt stolte af.

  14 februar:
  Fastelavn blev afholdt med 16 børn samt 19 voksne i Kaja og Peter´s garage.

  25 februar:
  Fællesspisning med efterfølgende generalforsamling, godt fremmøde.

  12 marts:
  Året der gik i billede samt solæg m.m.

  20 og 27 marts:
  18 personer deltog i et 1 hjælp´s kursus som blev afholdt over 2 lørdage i stalden ved Ellen og Ove.
  Der er indsendt en ansøgning til Trygfonden om etablering af en hjertestarter (sammen med Dyndved) har fået afslag men vi prøver dog igen.

  24 marts:
  Fremstilling af ”påskedekorationer” ved Hanne Nansen med efterfølgende præmier.

  19 april:
  Cykeltur for alle, men grundet manglende tilslutning indstillet, opfordrede dog folk til at tilslutte sig i 2011.

  24 april:
  Der var en rigtig god tilslutning til Strand & Byrensning, affalds mængden er nu mindre end de første år.

  6 maj:
  Virksomheds besøg på Bondegårds Is, Dybbøl. Her fik vi et indblik (fra mælk til is) hvordan man lave rigtig god is med masse af fløde og uden farvestoffer der blev uddelt flere smagsprøver..
  Herefter var der en tur i stalden samt efterfølgende blev der købt is i butikken. Der deltog ca 25 personer.

  13 maj:
  Årets cykeltur gik til Augustenborg Herregård for at høre lidt om dens historie, senere fortsatte til Augustina Skulpturpark bagved slottet. Efter en gennemgang afsluttede vi med medbragt kaffe,brød og kage der blev dog også tid til en gåtur ud gennem skoven, en rigtig flot tur.
  Der blev afsluttet med grillmad ved Ellen og Ove.

  19 juni:
  Der blev afholst børne og sommerfest ved Kaja og Peter.

  23 juni:
  Skt Hans aften blev afholdt ved bålpladsen i godt vejr, der var et rigtig godt fremmøde.

  8 august:
  Blev der afholdt traktor/havetraktor ringridning på Alice og Svend´s mark. Der var mange til at hjælpe med at opsætte/nedtage telt. Godt fremmøde som i år havde besøg af Morten Koch Sjak fra Elstrup.
  Der blev afsluttet med uddeling af præmie samt spisning i teltet om aftenen.

  8 september:
  Fællesspisning i jagthytte god mad samt godt fremmøde.

  17 september:
  34 personer havde en virkelig hyggelig aften sammen med Wiengut Junges, der blev smagt på 11 forskellige vine fra hans vingård ved Mosel. Mange fik bestilt en del af hans meget velsmagende vine.
  Der blev afsluttet med et let traktement i Ellen og Ove´s stald.

  18 september:
  Badebro blev taget ind, det går efterhånden rigtig hurtigt.

  26 november:
  Byens juletræ blev sat op, det var nok det flotteste vi endnu har haft.

  27 november:
  Der blev afholdt julefrokost med 45 personer i Helga´s stald.

  1 december:
  Byens julekalender starter alle var med, tak til Alice.
  Der var i år en konkurrence med optælling af antal nissere som var i vinduerne.
  Kaja kom tættest med 292 ud af i alt 297, fik en fin præmie fra Wohlenberg.

  12 december:
  Var der julehygge for børn og voksne i stalden, stort fremmøde og en god eftermiddag for alle.

  Generel orientering:
  • Flasker container er fjernet, grundet afgiftssystemet er det urentabelt.
  • Der indføres indenfor de næste år et nyt affaldssystem hvori glas og flasker indgår.
  • Der er indkøbt 150 nye propper til stoleben samt 5 stk nye stole.
  • Byport ved Sonja skal reetableres, bylauget vil fremover selv skulle står for vedligehold m.m..
  • Bylauget er dækket ind med en arbejds og erhversansvar forsikring.
  • Skippers hus har en brandforsikring.
  • Landsbylaug vil blive spurgt om evt indslag når/hvis Sønderborg blive kulturhovedstad i 2017.
  • Egen og Elstrup har hver især fået opstillet en skulptur.
  • Guderup beholder skolen som afstemningssted.
  • Der søges stadigvæk om cykelsti i mellem Stolbro og Dyndved.
  • Bro over bæk ved Helga´s mark er færdig.
  • Skipper´s Hus vil være færdig renoveret ude og inde februar/marts 2011.

  Formanden rettede tilslut en stor tak alle som i årets løb har bidraget med stort som småt.
  Tak til alle udvalg for et godt stykke arbejde.

  3)
  Bodil fremlagde et revideret og godkendt regnskab som viste et overskud på kr. 3.825.70 samt en kassebeholdning kr. 57.801,59.
  Husk at indbetale medlemskab på kr.25,- pr år. Kan indbetales på Sydbank konto nr. 8013 0119011.

  4)
  Ingen.

  5)
  Der var skriftlige forslag til 2 bestyrelses medlemmer, Ove og Kresten var på valg.

  Ove og Kresten blev genvalgt ved en skriftlig afstemning.
  Gitte blev valgt som suppleant.

  Jørgen Wrang og Fritz Müller blev genvalgt til revisorer.

  6)
  Ellen og Kaje har meldt sig som ”værter” til fællesspisning den 7 september i Jagthytten.

  • Der blev foreslået en opfølgning af 1 hjælpskurset enten i 2011 eller i 2012.
  • En foredragsaften med ”præsten” fra Åbenrå.
  • Afholdelse af et loppemarked.
  • Lære at brygge øl.

  Peter takkede Alice og Helga for den gode mad vi indledte generalforsamlingen med, samt Helga for jobbet som dirigent.

  Tak til ”pigerne” for kaffe og kager.

  Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

  • Formand: Peter Christiansen
  • Kasserer: Bodil Rasmussen
  • Sekretær: Ove Petersen
  • Webmast: Kresten Skak Jensen
  • Bestyrelsesmedlem: Dan Christensen

  Næste bestyrelses møde er aftalt til den 13 april 2011 19.30 ved Bodil Rasmussen som vil omhandle handlingsplan.

  Stolbro den 6 februar 2011.

  Ove Petersen.