Stolbro & Stolbrolykke Bylaug

Husk fællesspisning og generalforsamling den 19. februar

Tilmelding senest 12/2 på tlf. 74453737 til fællesspisning.

Fællesspisning starter kl. 18:00

Generalforsamling starter kl. 19:30 og bestyrelsen er vært m/kaffe og kage.

Del på Facebook