Spring til indhold

Husk åben Stald-arrangement Søndag, 6. juli, kl. 10 til kl. 14

Åben svinestald Stevningnorvej 19 hos Jens Peter og Peter Christiansen.

Stalden er på 1600 m2 og bygget i 2007 og består af både klimastald(smågrisestald) og slagtesvinestald. Der er ca. 1300 smågrise i stalden, de kommer ind i klimastalden når de er 30 dage gamle og vejer ca. 8,5 kg. Efter 50 dage vejer de 32 kg., så er de klar til slagtesvinestalden. Der er plads til 750 slagtesvin, de har en tilvækst på 850 g. dagligt. Efter 84 dage skal de på slagteriet, da vejer de ca. 103 kg.  

Åben stald på Kragrøi I/S  Lillemadevej 9 Stolbrolykke hos Søren, Hans og Bodil.

I vinter var vi i gang med et byggeri der var færdig 14 april 08.Det er en stald til 150 køer med  2 malkerobotter, hvor køerne selv går ind og bliver malket. Og et fuldautomatisk foderanlæg der fodre 6 gange i døgnet. Køerne ligger i sand i sengebåse. Køerne giver i snit 32 l. mælk pr. ko om dagen, og dem der giver mest giver 55 l. pr. dag. De bliver malket i snit 2,7 gange i døgnet. Køerne vejer i snit 650 kg. Køerne kælver året rundt for at vi kan udnytte malkerobotterne mest mulig.  

Del på Facebook