Forfatterarkiv: Anders Thomsen

Vejarbejde i byen 27-29. april 2020

Arkil Asfalt skal udføre belægningsarbejde for Sønderborg Kommune.

Arbejdet vil foregå på dele af Foet, Stolbro Nørregade, Lillemadevej og Spanbro.
Perioden vil være fra 27-29/04/2020.
Der vil være begrænset adgang på vejene under udførelse.

Skulle i have spørgsmål til udførelse, kontakt vores udlægningsformand.
Karsten Johansen: 3055 3370

Med venlig hilsen
Arkil asfalt

Danmark redder liv

På generalforsamlingen 20/2-2019 blev et forslag om deltagelse i “Danmark redder liv” bragt på banen.
 
Danmark redder liv er en ordning hvor man, såfremt man har de nødvendige kurser i førstehjælp, kan registrere sig som førstehjælper. Når alarmcentralen modtager opkald om f.eks. hjertestop, alarmeres de registrerede førstehjælpere der er i nærheden via app på mobiltelefonen, så der kan ydes hurtig førstehjælp.
 
Læs mere om ordningen på https://redderliv.dk/
 
Har du ikke et førstehjælpskursus eller trænger det til at blive opdateret, afholdes der løbende kurser i Sønderborg – næste gang 7/4. 
 

Marie Lassen vil gerne være kontaktperson på ordningen og afholder informationsmøde d. 16. marts kl. 14, Stolbro Gade 35, hvor det også vil være  muligt at tilmelde kurset. Tilmelding til informationsmødet er ikke nødvendig.

indkaldelse til generalforsamling

Stolbro/Stolbrolykke Bylaug indkalder til generalforsamling.

Onsdag 21. februar 2018 kl. 19.30 i garagen hos Peter og Kaja, Stolbro Gade 33, 6430 Nordborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
Formanden forelægger beretning

3. Regnskab
Kassereren forelægger det rev. regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen.

5. Valg af bestyrelse og revisorer, jvf. §4
a. 3 bestyrelsesmedlemmer
    Peter Christiansen, Bodil Rasmussen, Anders Thomsen er på valg.
b. 1 bestyrelsessuppleant
c. 2 revisorer (Fritz Müller og Jørgen Wrang)

6. Eventuelt

Bylauget vil være vært ved kaffe og kage.

 
 
Tilmelding til fællesspisning før generalforsamling

Den finder du her

 

Aktivitetskalenderen for 2018
Den finder du her

Mobilbetaling med Swipp

Bylauget har oprettet en Swipp-aftale, så man nu kan betale med mobilen ved tilmeldinger til arrangementer og “i baren” uden der skal bøvles med kontanter. Når der swippes overføres pengene direkte og øjeblikkeligt til bylaugets konto. Swipp er gratis at bruge for den der betaler og for bylauget.
Det vil selvfølgelig stadig være muligt at betale med kontanter til bylaugets arrangementer.

Bylaugets telefonnummer til mobilbetaling: 42 56 22 20

Hvem kan bruge Swipp?

For at bruge Swipp skal du have en smartphone hvor du installerer en “app” og registrerer dig med dit NemID. Kunder i Danske Bank kan desværre endnu ikke bruge Swipp til betaling. Alle andre banker i Danmark understøtter Swipp.
Læs mere på swipp.dk/privat.

Hvorfor ikke MobilePay?

Hvis bylauget skal tilbyde MobilePay skal foreningen have en konto i Danske Bank. Det har vi pt. ikke, men vil overveje det hvis efterspørgslen er der. Desuden er Swipp den billigste løsning for os.